Renteaftrek in geval van mede-eigendom

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek in de Aangifte Inkomstenbelasting moet de woning eigendom zijn van de belastingplichtige en tevens dienen als hoofdverblijf. Voor fiscale partners, zoals gehuwden en samenwoners, bestaat de mogelijkheid de renteaftrek te verdelen of toe te wijzen aan de partner met het hoogste belastbare inkomen.

Co-wonen goed regelen

In toenemende mate trekken ouderen in bij hun volwassen kinderen, zodat zij mantelzorg kunnen genieten. Ook broers en zusters die de sluiting van verzorgingshuizen zien opdoemen, kiezen steeds vaker voor een vorm van samenwonen, ook wel co-wonen genoemd, waarbij ze elkaar kunnen helpen in de dagelijkse zorg.

Schenkingsvrijstelling in 2017 weer naar € 100.000?

De verruimde schenkingsvrijstelling wordt misschien weer in ere hersteld. Al eerder gold een dergelijke regeling. Men mocht een vrijgestelde schenking tot € 100.000 doen als de schenking maar werd gebruikt voor de eigen woning. Deze regeling gold tot 31 december 2014 en was erg populair, vooral omdat een familierelatie tussen schenker en ontvanger niet nodig was. Elke derde kon op deze wijze profiteren van de regeling.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit soms volledig van toepassing op vastgoedbedrijf

Het gebeurt wel vaker dat een kind een deel van de aandelen in het bedrijf van zijn ouders geschonken krijgt. Dat gebeurt niet alleen in de agrarische sector, maar ook in andere sectoren zoals vastgoed. De schenking is dan een voorloper op de uiteindelijke bedrijfsopvolging. Om in geval van een vastgoedbedrijf in aanmerking te kunnen komen voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit, moet de arbeid meer om het lijf hebben dan bij normaal vermogensbeheer. Ook moet de bedoeling zijn om met…

Te vroeg erfbelasting betalen?

Na overlijden moet er binnen acht maanden aangifte gedaan worden voor erfbelasting. Vanaf dat moment gaat de Belastingdienst ook belastingrente rekenen over het bedrag dat u moet betalen. Daarom kan het voordeliger zijn uw aangifte eerder in te dienen, zodat u uiterlijk acht maanden na overlijden de belasting al kan voldoen.