Inbreng eenmanszaak in bv omvat niet altijd alle verplichtingen

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet naar de rechtsvorm bv. De media berichtten daar enkele weken geleden over. Dat het niet altijd gaat zoals de inbrenger voor ogen had, bleek eveneens onlangs. Wat kan er gebeuren als de eenmanszaak een huurovereenkomst heeft gesloten, bijvoorbeeld voor zijn bedrijfspand. Gaat die huurovereenkomst dan ook automatisch over? Dat zou je denken, zeker als de verhuurder nadien de facturen op naam van de bv stelt. Bij faillissement van de bv blijkt het toch anders te…

Pleidooi voor geschillenregeling voor certificaathouders

Certificaathouders moeten in de toekomst, net als aandeelhouders, gebruik kunnen maken van de geschillenregeling. Dat adviseert de commissie vennootschapsrecht waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten samenwerken. Het advies is uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de ‘Wagevoe’.