Erfgenaam spoorloos?

Wist u dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen? Het aanwijzen van een executeur in een testament kan dan helpen. Die kan daadkrachtig te werk gaan, terwijl de erfgenamen rustig af moeten wachten. Maar hoe zit het als iemand overlijdt zonder testament en dus zonder executeur en er bijvoorbeeld vijftien familieleden – tot hun grote verrassing – gezamenlijk erfgenaam zijn?

Prinsjesdag-defiscalisering en eigen woningregeling

Veel ouders hebben in hun testament geregeld dat er een langstlevendenregeling gaat gelden, als de eerste ouder komt te overlijden. Voor gehuwde mensen met kinderen die geen testament hebben gemaakt, geldt die regeling automatisch. Door die regeling kan de langstlevende ouder doorleven zoals hij of zij gewend was, en blijven de erfdelen van de kinderen bij de langstlevende geparkeerd, tot het moment dat de langstlevende ook overlijdt.

Huwelijksvermogensrecht in Europees daglicht

Niet veel mensen hebben het gemerkt maar op 28 juli 2016 is er een Europese Verordening in werking getreden die regels geeft bij huwelijken met een grensoverschrijdend karakter. U moet denken aan een huwelijk tussen een Nederlandse en een Italiaan die zich – na de huwelijksvoltrekking op een kasteeltje in Frankrijk – in Spanje gaan vestigen. De nieuwe Verordening zal pas gaan gelden voor huwelijken die worden gesloten op of na 29 januari 2019.

Wat doet de executeur?

Als er een executeur is benoemd in een testament, moeten de erfgenamen doorgaans afwachten tot het moment waarop de executeur klaar is met zijn werk. Veel erfgenamen weten niet dat zij zelf niet meer mogen handelen en dat de executeur de enige is die beslissingen neemt en handtekeningen zet. Daardoor beantwoordt de executeur vaak niet aan het verwachtingspatroon van de erfgenamen en ontstaan er onbedoeld spanningen.

Insluitingsclausule

In Nederland spreken we over de algehele of wettelijke gemeenschap van goederen als een stel is getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Hun hele vermogen is dan vanaf het jawoord gemeenschappelijk. Er is op dit moment een initiatiefwetsvoorstel in behandeling waarin wordt voorgesteld om de gemeenschap van goederen te beperken. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om het vermogen dat de echtgenoten al voor het huwelijk bezitten, privé te laten blijven. Ook moeten erfenissen en schenkingen privé blijven van…