Toestemming echtgenote

Echtgenoten en hun gezin worden door de wetgever op grond van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek beschermd voor bepaalde rechtshandelingen van de andere echtgenoot. Voor bijvoorbeeld het bezwaren met hypotheek van de echtelijke woning, voor het doen van bovenmatige giften, voor het zich stellen als borg of hoofdelijk schuldenaar voor een derde of voor het aangaan van een overeenkomst van koop op afbetaling moet toestemming gegeven worden door de andere echtgenoot.

Verplicht gesprek vóór echtscheiding

Minister Van der Steur wil echtparen die willen scheiden en aangewezen zijn op door de overheid betaalde rechtsbijstand, verplichten om eerst een oriëntatiegesprek met een echtscheidingsadvocaat of -notaris of een gespecialiseerde mediator aan te gaan. Ook een specialist van het Juridisch Loket is daartoe bevoegd. Doet u dat niet, dan maakt u – als de plannen door gaan – bij echtscheiding geen aanspraak op rechtsbijstand op overheidskosten.

De pinpas van de overledene

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand die hulpbehoevend wordt, de pinpas meegeeft aan de kinderen of de buurvrouw, om boodschappen te kunnen doen? Meestal gaat het goed, en worden de boodschappen keurig gedaan. Maar steeds vaker worden er gevallen bekend waarbij niet alleen boodschappen worden gedaan, maar er vlak voor overlijden ook grote bedragen zijn opgenomen met de pinpas. Vermoedelijk met als doel de andere erfgenamen en de belastingdienst te slim af te zijn.

Veranderde gezinssamenstelling en testament

Steeds vaker is er sprake van nieuw samengestelde gezinnen. Na een scheiding komen mensen een nieuwe partner tegen, die zelf ook kinderen heeft, en soms krijgt het nieuwe stel samen ook weer kinderen. Het maken van een testament voor deze situaties geeft vaak wel wat hoofdbrekens, en het komt ook regelmatig voor dat mensen denken dat het testament, gemaakt tijdens de vorige relatie, nog wel volstaat.