Wetsvoorstel bescherming tegen een negatieve nalatenschap aangenomen

Als blijkt dat een overleden familielid veel schulden achterlaat ontstaat er vaak paniek onder de achterblijvers. ‘Wie moet dat betalen?’ is meestal de grote vraag. Gelukkig is er in de Nederlandse wet een mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren, als er schulden zijn. Er is zelfs een mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden, en niet aansprakelijk te worden voor schulden, als blijkt dat deze de baten overstijgen.

Huwelijkse voorwaarden uitkomst voor gestrande huwelijken van zelfde geslacht

Vijftien jaar geleden werden de eerste homohuwelijken in ons land gesloten. Vrijwel vanaf het begin werden er meer vrouwenhuwelijken dan mannenhuwelijken gesloten. Vorig jaar waren er dat 765 tussen vrouwen tegenover 644 tussen mannen. Het CBS heeft ook berekend dat huwelijken tussen twee vrouwen twee keer zo vaak stranden als huwelijken tussen mannen. Jaarlijks worden ruim 200 vrouwenhuwelijken en ruim 100 mannenhuwelijken beëindigd.

Straf voor samenwoners

Als mensen gaan trouwen, staat er in de wet precies welke regels van toepassing zijn. De bekendste is wel dat de privé-eigendommen van de man en de vrouw samenvloeien tot de zogenaamde gemeenschap van goederen. Voor samenwoners is er bijna niets wettelijk geregeld. Als zij goed willen regelen hoe ze tijdens hun relatie omgaan met hun bezittingen, zullen ze een samenlevingscontract op moeten stellen.

Parels of pensioen?

Als een stel huwelijkse voorwaarden maakt, regelen zij meestal dat bezittingen die de man en de vrouw al voor het huwelijk hadden, ook tijdens het huwelijk privé blijven. Ook is er doorgaans aandacht voor geld of ander bezit dat het echtpaar gemeenschappelijk heeft, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk aangekocht woonhuis.