Omgangsrecht grootouders

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, wordt er meestal geregeld hoe de ouders voor de kinderen gaan zorgen. Het gaat dan niet alleen om de vraag waar de kinderen wonen, welke ouder de financiën regelt of wie met de kinderen naar de kapper gaat. Een belangrijk aandachtspunt is ook, hoe de omgang met de grootouders wordt geregeld.

Rechter verwijst samenwoners voor alimentatieafspraak naar notaris

Samenwoners die uit elkaar gaan, kunnen ook bij of na het verbreken van hun relatie afspraken over alimentatie maken. Om de naleving hiervan zeker te stellen, kunnen zij de afspraken dan het beste vastleggen in een overeenkomst. Die overeenkomst moet zodanig zijn opgesteld dat, bij eventuele problemen later, naleving kan worden afgedwongen zonder tussenkomst van een rechter. De vraag is of ze die afspraken door de rechter moeten laten vastleggen of door iemand anders.

Testament geldt niet voor nieuwe echtgenoot

Steeds vaker komt het voor dat mensen niet met hun eerste partner oud worden. Na scheiding of overlijden wordt het geluk weer gevonden met een nieuwe partner. Omdat partners dan al een leven achter zich hebben en soms ook al vermogen hebben opgebouwd, wordt er doorgaans beter opgelet bij het instappen in een tweede huwelijksbootje. Maar wie een adviesgesprek over huwelijkse voorwaarden en testamenten vergeet en direct doorstoomt naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan van een koude kermis…

Nieuwe ouderschapsvormen vragen precieze juridische vastlegging

Het co-ouderschap wint gestaag terrein in ons land. Eerder deze maand berichtte de stichting Meer dan Gewenst daarover in de media. Daaruit blijkt dat vooral homo- en lesbische stellen – maar ook heterostellen waarvan een van beiden niet vruchtbaar is – iemand buiten hun relatie zoeken om een kind mee te krijgen. Een sterke kinderwens kan op deze manier toch in vervulling gaan.