Oud testament? Tekst luistert nauw!

Veel mensen gaan ervan uit dat hun testament tot het moment van overlijden meegaat. Toch zijn testamenten doorgaans maar beperkt houdbaar. Als een testament lang geleden is opgesteld terwijl er inmiddels door wetswijzigingen of uitspraken van de rechter andere terminologie wordt gebruikt, dan kan een oud testament nog wel eens tot problemen leiden.

Meerderjarigenbewind ondergeschikt aan schuldsanering

Het komt nogal eens voor dat het vermogen van een volwassen man of vrouw onder bewind is gesteld van een bewindvoerder. Die handelt dan zijn of haar zakelijke belangen af. Zeker vanwege de grotendeels achter ons liggende crisis zijn er ook steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen. Daaronder zijn ook mensen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Daarbij rijst dan ook de vraag wat er in bepaalde situaties voorgaat, het meerderjarigenbewind of het schuldsaneringsbewind.

Problemen stapelen zich op bij niet naleven verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Wie op huwelijkse voorwaarden is getrouwd met daarin “koude” uitsluiting van elkaar en ook een periodiek verrekenbeding, roept problemen over zich af. Althans als beide partners niet jaarlijks hun overgespaarde inkomen met elkaar verrekenen. Als dan ook nog op de gemeenschappelijke bankrekening schenkingen worden bijgeschreven, kunnen de problemen zich opstapelen. Met als gevolg ruzie bij echtscheiding.

Onderhoudsverplichting in samenlevingscontract luistert nauw

Samenwoners hebben geen wettelijke verplichting om in elkaars onderhoud te voorzien. Daarom kiezen veel samenwoners ervoor om in hun samenlevingscontract vast te leggen dat bij een einde aan de samenwoning anders dan door overlijden de rechter bepaalt wie aan wie welk bedrag alimentatievergoeding moet betalen. Soms krijgt een van de partijen – als de scheiding zich voordoet – daar spijt van.

Parkiet in je testament

Zo af en toe haalt een overledene het nieuws als blijkt dat diegene een groot bedrag heeft nagelaten aan een huisdier. Recent nog bestemde een miljonair uit New York $ 100.000 voor haar parkieten. Ook regelde zij dat er goed voor de vogels zou worden gezorgd, zo goed zelfs dat de parkieten in haar villa mochten blijven wonen.