Verplicht ouderschapsplan bij scheiding weinig effectief

Enkele jaren geleden is de verplichting ingevoerd om een ouderschapsplan op te stellen als bij een echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken. De bedoeling was dat daarmee de gevolgen voor de kinderen zodanig worden geregeld dat er minder conflicten over de kinderen tussen de ouders zou ontstaan. Die verplichting heeft nauwelijks resultaat opgeleverd. Dat blijkt uit een proefschrift van Marit Tomassen-Van der Lans aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Levenstestament uitkomst voor toenemend aantal dementiepatiënten

Het aantal dementiepatiënten in Nederland groeit snel, dagelijks komen er bijna honderd patiënten bij. Een deel daarvan beschikt over een levenstestament en heeft daarin bepaald wie welke beslissingen voor hen kunnen nemen, nu zij niet meer over hun eigen wil kunnen beschikken. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben. Hebt u nog geen levenstestament? Lees hier hoe er voor zorgt dat uw wil wordt uitgevoerd als u…

Terugwerkende kracht voor vruchtgebruiktestament

In mei 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën een goedkeuring gegeven voor situaties waarin erfgenamen te maken hebben met een vruchtgebruiktestament. Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ouder doorgaans het genot van het bezit. Zo mogen zij bijvoorbeeld in het huis blijven wonen en de banktegoeden gebruiken. De kinderen moeten wachten tot het vruchtgebruikrecht van hun langstlevende ouder vervalt, meestal door diens overlijden.