De spoorloze erfgenaam

Bij het afwikkelen van een erfenis is de medewerking van alle erfgenamen nodig. Als één van de erfgenamen onvindbaar is dan liggen de werkzaamheden stil. Van de bankrekening van de overledene kunnen geen betalingen gedaan worden en ook een huis kan zonder de handtekening van alle erfgenamen niet verkocht worden.

Ontkenning duomoederschap

Een kind heeft altijd maar één biologische moeder. Een kind kan niet ontkennen dat de vrouw die hem op de wereld heeft gezet ook in juridisch opzicht zijn moeder is. Wel is het mogelijk om via de rechter een procedure ontkenning vaderschap in te stellen. En sinds het duomoederschap is ingevoerd kan een kind ook een procedure aanspannen als hij niet wenst dat zijn duomoeder ook in juridische zin zijn moeder is.

Formulering van echtscheidingsstukken cruciaal bij onenigheid

Het kennis nemen van en berusten in een echtscheidingsbeschikking betekent niet dat de alimentatie voor altijd vaststaat. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Voor de alimentatieplichtige mogelijk een hard gelag, voor de alimentatiegerechtigde goed nieuws. Uit de behandeling van deze zaak blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om de inhoud van de echtscheidingsbeschikking en de akte van berusting ondubbelzinnig te redigeren.

De kracht van de executeur

Executeurs worden meestal aangesteld in een testament om te ontzorgen. Zij verlossen degene die de executeur aanstelt van de zorg wie de nalatenschap moet gaan regelen. Maar executeurs ontzorgen ook de nabestaanden, die eigenlijk niks anders hoeven te doen dan wachten tot hun aandeel in de erfenis wordt uitbetaald.