Goedkoop blijkt duurkoop bij echtscheiding

Snelle, goedkope en eenvoudige echtscheidingen. Wie er op internet naar zoekt, vindt een breed aanbod van mediators, advocaten of andere scheidingsbegeleiders. Vaak blijkt echter dat de scheidingsprocedure niet voldoende houvast geeft om alle zaken goed te regelen. Veel van deze zaken komen dan uiteindelijk toch bij de rechter terecht. En dan is de vraag: zijn beide partijen voldoende voorgelicht over verplichtingen en aanspraken. Daar blijkt het nogal eens aan te schorten.

Inboedel inclusief kunstvoorwerpen?

In een testament kunt u regelen hoe uw nalatenschap moet worden verdeeld. U kunt erfgenamen benoemen die ieder een percentage krijgen. Daarnaast kunt u personen of organisaties een legaat geven. Dat is meestal een vast bedrag maar het kan ook een voorwerp zijn, zoals een schilderij of soms zelfs een huis. Maar hoe specifiek moet u zijn in uw testament?

Ex-echtgenoot hoeft zijn voormalige partner (voorlopig) niet uit te keren

Het komt steeds vaker voor dat bij verdeling van de woning na een echtscheiding de ex-partner aan wie de woning zou worden toebedeeld, niet in staat is de andere ex-partner de helft van de overwaarde van de woning uit te keren. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om de woning dan maar te verkopen, zodat na verkoop de helft van de overwaarde aan ieder van de partners kan worden uitgekeerd. Als de woning echter als onderpand dient voor…

Interen op vruchtgebruikvermogen

Als een echtgenoot overlijdt, mag de langstlevende vaak het hele gezamenlijke vermogen houden. Meestal wordt de langstlevende volledig eigenaar van het huis, de inboedel en de bankrekeningen en mag alles zelfs opmaken. Maar dat is niet altijd het geval. Als er sprake is van een vruchtgebruiktestament, dan kan het zo zijn dat de langstlevende niet mag interen op het vermogen.

Onderhandse afspraak kan nietig zijn vanwege huwelijkse voorwaarde

Echtparen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben daarin in veel gevallen een zogenaamd finaal verrekenbeding opgenomen. Daarmee spreken zij af dat alle eigendommen gelijk verdeeld worden bij het eindigen van het huwelijk. De laatste tijd hebben rechters zich nogal eens moeten uitspreken over de geldigheid van later opgemaakte onderhandse afspraken ter aanvulling op de huwelijkse voorwaarden. Uitkomst: als er huwelijkse voorwaarden zijn, zijn aanvullende onderhandse afspraken nietig.