Combinatie geregistreerd partner en eerder testament bron voor geschil

Samenlevingsvormen zijn er in allerlei soorten en maten. In juridische zin hebben we het dan over samenwonen, geregistreerd partnerschap, huwelijk, met of zonder samenlevingscontract, partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden, met of zonder testament. Daar komt nog bij dat gedurende de relatie nieuwe combinaties worden gemaakt. Jawel, met als gevolg dat er bij overlijden van een van de partners verschillen van mening ontstaan over wie nu waar recht op heeft.