Gratis info avond erfrecht - Wolfs Knops Notarissen

Onroerend goed

De aankoop van een woning of bedrijfspand. Een heel traject waarin alles tot in detail dient te worden bewaakt en geregistreerd. Is de koopovereenkomst wel juist, zijn alle zaken benoemd? Hoe zit het met de overdrachtsbelasting? Wat zijn de eventuele risico’s? Dit is slechts een greep uit de overvloed aan vragen waarmee u te maken kunt krijgen. Vragen die wij graag met u inventariseren en op een deskundige manier vastleggen, zodat u zorgeloos verder kunt.

Hieronder treft u actualiteiten aan op het gebied van onroerend goed.


Vastgoedmarkt in de lift

Het NVM-jaarrapport 2016 ‘Vastgoedmarkt in beeld’ laat zien dat de Nederlandse vastgoedmarkt in de lift zit. Herstel van de economie en een lagere rente zijn daarin de aanjagers. Er werden in 2016 ruim 16% meer huizen verkocht. De prijzen stegen met bijna 9%. Ook de nieuwbouwmarkt profiteerde.

Lees verder


Monddoodclausule met gevolgen voor latere kopers is nietig

Wie twee panden naast elkaar heeft en er een van verkoopt, moet er rekening mee houden dat hij de koper daarvan niet met verplichtingen kan opzadelen die de koper bij eventuele latere (door)verkoop ook aan de volgende koper moet doorgeven.

Lees verder


Rechtmatig loonbeslag als restschuld huisverkoop niet wordt afgelost

Bij niet-tijdige betaling van uw hypotheekschuld – rente en eventueel aflossing – kan de geldverstrekker besluiten om uw huis te verkopen. Formeel heet dat dan een executieverkoop. Voor veel mensen is de vraag of dat zo maar kan, zonder tussenkomt van de rechter. Sterker nog, heeft de bank of andere geldverstrekker ook nog rechte als het huis is verkocht en er nog restschuld is?

Lees verder


VvE’s moeten jaarlijks minimumbedrag in onderhoudsfonds storten

Om een slapende Vereniging van Eigenaren (VvE) actief te krijgen, komt er een wettelijke verplichting om elk jaar een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De VvE moet daartoe dan een meerjarenplan voor onderhoud maken, of – zonder dat – een bedrag reserveren dat gelijk is aan 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

Lees verder


Onderzoek ontbinding eerste koopovereenkomst essentieel bij verkoop aan volgende koper

Als ontbindende voorwaarden in koopovereenkomsten zich voordoen en de verkoper daar gebruik van maakt, lijkt de consequentie helder: de koop gaat niet door. Toch blijken ook daar haken en ogen aan te zitten. Onlangs was een zaak aan de orde waarin de koopovereenkomst was ontbonden omdat de koper niet tijdig een omgevingsvergunning had aangevraagd. De verkoper was bevoegd te ontbinden en was vrij om het pand aan een volgende koper te verkopen. Wat zijn de haken en ogen?

Lees verder


Ontbindende voorwaarde – wel in koopakte en niet in leveringsakte – niet vervallen

Koopovereenkomsten voor huizen, bedrijfspanden of grond bevatten soms een bepaling dat de koop ontbonden is als de koper failliet gaat. Die ontbindende voorwaarde wordt in veel gevallen ook overgenomen in de leveringsakte, waarbij de juridische eigendom overgaat van verkoper naar koper. Wat nu als de ontbindende voorwaarde niet in de leveringsakte is opgenomen, en dat niet de bedoeling was, en de koper een tijdje na de levering failliet gaat?

Lees verder


Afspraken samenwoners over inbreng in eigen woning

Als samenwoners samen een huis kopen, of als één van beiden intrekt bij de ander die al een eigen woning had, komt regelmatig de vraag op hoe zij de kosten van de woning gaan betalen.

Lees verder


Nederlandse Bank wil versobering aftrek hypotheekrente

De Nederlandse economie is te afhankelijk van de woningmarkt. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit om die reden voor versobering van de aftrekmogelijkheden van hypotheekrente. De al genomen maatregelen – afbouw van de maximaal toegestane hypotheekschuld naar 100% in 2018 en aflossingsverplichting bij nieuwe hypotheken – gaan niet ver genoeg volgens DNB. Die wil een gelijke fiscale behandeling van lenen en sparen.

Lees verder


Belastingaftrek voor monumenten blijft bestaan

Lang zag het er naar uit dat de monumentenaftrek met ingang van 2017 zou worden afgeschaft. De behandeling van wet waarin dat geregeld zou worden, is aangehouden. Zowel vanuit de Tweede Kamer als vanuit de wereld van de monumentenpanden was er veel kritiek op de plannen. Die stemmen hebben weerklank gevonden.

Lees verder


Toepassing twee of zes procent overdrachtsbelasting volgens heldere norm

Telkens opnieuw doemt de vraag op of een woning moet worden overgedragen tegen een overdrachtsbelasting van 2 of 6 procent. Er gloort inmiddels licht, de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven. Daaruit blijkt dat bij toepassing van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van belang is of het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’.

Lees verder