Gratis info avond erfrecht - Wolfs Knops Notarissen

Personen- en familierecht

Elk leven is bijzonder en kostbaar. Er wordt vaak niet bij stil gestaan, maar veel facetten van ons leven verdienen het om goed te worden vastgelegd. U krijgt kinderen, u koopt een huis, ouders komen te overlijden, en zo zijn er tal van ‘nadenksituaties’.

Vaak worden zaken uitgesteld of afgedaan met ‘komt wel een keer’. En juist in die gevallen wordt u op een moment dat u er geen rekening mee heeft gehouden, geconfronteerd met moeilijke situaties. Hoe moet het nu verder, nu de relatie is beëindigd, wie krijgt wat? Of wat doen we met de nalatenschap? Is er wel een testament?

Wij zorgen ervoor dat uw situatie goed wordt vastgelegd. Zodat u en uw naasten, mocht het bewuste moment actueel worden, niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Hieronder treft u actualiteiten aan op het gebied van personen- en familierecht.


Wie is de erfrechtspecialist ? De Notaris natuurlijk !

U wil deskundig en in begrijpelijke taal geïnformeerd worden over het erfrecht en levenstestamenten?

Doe uzelf en uw portemonnee een plezier en maak een afspraak bij de notaris en ga niet naar duur betaalde tussenpersonen die zich etaleren als erfrechtspecialist!

Lees verder


Het Levenstestament en de rechter

In eerdere uitgaves van dit katern schreef ik uitgebreid over het testament en het levenstestament, waarbij ik tevens de praktijken van duur betaalde tussenpersonen die zich etaleren als erfrechtspecialist aan de kaak stelde.

Vandaag vertel ik u graag over de houding van de rechter jegens het levenstestament.

Lees verder


Testamentair bewindvoerders strafrechtelijk veroordeeld voor verduistering

Veel ouders nemen een regeling op in hun testament, speciaal bedoeld om te voorkomen dat hun jonge kinderen de erfenis gaan verbrassen.

Lees verder


Verplichte aangifteformulieren schenkbelasting

De ontvanger van een schenking moet daarvan aangifte doen. Of u daadwerkelijk schenkbelasting moet betalen hangt af van de grootte van het bedrag en of er vrijstellingen van toepassing zijn.

Lees verder


Huwelijkse voorwaarden voorkomen niet altijd privégevolgen bij faillissement

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en wordt u geconfronteerd met faillissement van (de onderneming van) uw partner, dan kunt u alles wat van u is en niet in de gemeenschap valt, weer terugnemen. Voor bezit uit beleggingen en dergelijke moet u echter bewijs leveren in de vorm van documenten. Getuigenbewijs is daarbij niet voldoende.

Lees verder


Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij samenwoners

Waar gehuwden bij een scheiding meestal hun notaris of advocaat raadplegen, maken samenwoners vaak zelf afspraken als zij uit elkaar gaan.

Lees verder


Vergeet de levensverzekering niet!

De meeste mensen weten wel, dat je bij het krijgen van een erfenis goed moet opletten dat je geen schulden erft. Niks doen, en eerst naar de notaris voor voorlichting! Zo luidt het advies. Door slimme keuzes te maken, word je namelijk niet zelf aansprakelijk voor een negatieve nalatenschap.

Lees verder


Nieuwe regels voor huwelijk definitief per 1 januari 2018 in werking

Nadat zowel de Tweede als de Eerste kamer onlangs instemden met de invoering van de nieuwe wet, waarbij de huwelijksgemeenschap wordt beperkt, is nu definitief vastgesteld dat de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2018 zal gaan werken.

Lees verder


Levensverzekering niet voor kinderen

In een testament kan niet alleen geregeld worden wie uw erfgenamen moeten worden, maar ook welke personen u zou willen onterven. Vaak vergeten mensen daarbij naar afgesloten levensverzekeringen te kijken.

Op de polis van levensverzekering wordt vermeld wie als begunstigden de uitkering zullen ontvangen als de polis bij overlijden uitkeert. Heel vaak zal dat de standaardbegunstiging zijn, namelijk eerst de weduwe of weduwnaar, dan de kinderen en als die er ook niet zijn, als laatste de erfgenamen van degene die de polis afsluit.

Lees verder


Zorgcentrum of hondenbegraafplaats?

Het komt regelmatig voor dat iemand een erfenis krijgt, terwijl daar een bijzondere bepaling aan wordt verbonden. Een goed voorbeeld zijn de testamenten van bezorgde dierenliefhebbers, die zeker willen zijn dat hun oogappel goed wordt verzorgd na hun overlijden. Het vastleggen in het testament van een geldbedrag voor het dierenpension, onder de verplichting dat voor de hond van de overledene wordt gezorgd, is in die gevallen vaak een hele geruststelling.

Lees verder