Het Levenstestament en de rechter

In eerdere uitgaves van dit katern schreef ik uitgebreid over het testament en het levenstestament, waarbij ik tevens de praktijken van duur betaalde tussenpersonen die zich etaleren als erfrechtspecialist aan de kaak stelde. Vandaag vertel ik u graag over de houding van de rechter jegens het levenstestament. De wet bepaalt dat de rechter een bewindvoerder benoemt in het geval dat iemand (door ziekte of een ongeval) wilsonbekwaam wordt. De partner en de kinderen hebben dan de touwtjes niet meer in…