Nederlandse Bank wil versobering aftrek hypotheekrente

De Nederlandse economie is te afhankelijk van de woningmarkt. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit om die reden voor versobering van de aftrekmogelijkheden van hypotheekrente. De al genomen maatregelen – afbouw van de maximaal toegestane hypotheekschuld naar 100% in 2018 en aflossingsverplichting bij nieuwe hypotheken – gaan niet ver genoeg volgens DNB. Die wil een gelijke fiscale behandeling van lenen en sparen.

Toepassing twee of zes procent overdrachtsbelasting volgens heldere norm

Telkens opnieuw doemt de vraag op of een woning moet worden overgedragen tegen een overdrachtsbelasting van 2 of 6 procent. Er gloort inmiddels licht, de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven. Daaruit blijkt dat bij toepassing van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van belang is of het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’.

Praktische zaken rond vrijstelling schenking voor eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 geldt de verruimde schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning weer. De vrijstelling bedraagt € 100.000 en mag ook gebruikt worden door anderen dan familieleden. Wel moet degene die de schenking ontvangt, of diens partner tussen de 18 en 40 jaar zijn. Nieuw ten opzichte van een eerdere periode waarin de schenkingsvrijstelling gold, is dat de schenking over drie kalenderjaren kan worden uitgesmeerd.

Btw-aftrek bij aankoop villa als kantoorpand

Wie vanuit zijn of haar BV een villa als kantoorpand koopt, heeft recht op btw-aftrek. Dat recht moet wel blijken uit de redactie van de koopovereenkomst en de leveringsakte. De belastinginspecteur kijkt altijd naar mogelijkheden om een naheffingsaanslag op te leggen. Die stelt hoge eisen aan het voldoen aan btw-ondernemerschap en belaste bestemming van het pand.

WOZ-waardering hangt af van datum koopovereenkomst

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen. De gemeente kijkt daarbij ondermeer naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Een factor die daarin meespeelt, is de mate waarin de verkoop van peildatum 1 januari af ligt. Moet dat de datum van koopovereenkomst zijn, of de datum van levering? De Hoge Raad biedt duidelijkheid. Soms ligt er nogal een lange periode tussen datum koopovereenkomst en datum levering. Bijvoorbeeld koopovereenkomst halverwege 2015 en levering in voorjaar 2016. Uitgaande van de leveringsdatum zou een indexering…