Testament geldt niet voor nieuwe echtgenoot

Steeds vaker komt het voor dat mensen niet met hun eerste partner oud worden. Na scheiding of overlijden wordt het geluk weer gevonden met een nieuwe partner. Omdat partners dan al een leven achter zich hebben en soms ook al vermogen hebben opgebouwd, wordt er doorgaans beter opgelet bij het instappen in een tweede huwelijksbootje. Maar wie een adviesgesprek over huwelijkse voorwaarden en testamenten vergeet en direct doorstoomt naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan van een koude kermis…

Overdracht woning in verhuurde staat kan belaste schenking zijn

Bij een overdracht van een woning door ouders aan een kind is de fiscus extra alert. Hier kan namelijk sprake zijn van een bevoordeling van het kind, waardoor schenkbelasting is verschuldigd. Dit doet zich vooral voor als de aan het kind overgedragen woning al door het kind werd gehuurd en de overdrachtsprijs is bepaald op de waarde in verhuurde staat die vaak aanmerkelijk lager is dan de vrije verkoopwaarde.

Nieuwe ouderschapsvormen vragen precieze juridische vastlegging

Het co-ouderschap wint gestaag terrein in ons land. Eerder deze maand berichtte de stichting Meer dan Gewenst daarover in de media. Daaruit blijkt dat vooral homo- en lesbische stellen – maar ook heterostellen waarvan een van beiden niet vruchtbaar is – iemand buiten hun relatie zoeken om een kind mee te krijgen. Een sterke kinderwens kan op deze manier toch in vervulling gaan.

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

De gevaren van asbest zijn algemeen bekend. Blootstelling daaraan vormt een gevaar voor mens en milieu. Een eerste maatregel om dit te voorkomen is in 1994 al genomen, door een verbod voor bouwbedrijven om asbest te gebruiken in te stellen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft nu namens het kabinet aangekondigd, dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland zijn verboden.