Strenge fiscale regels rond de eigen woning schuld

Een van de schaarse aftrekposten die er nog zijn in de Wet Inkomstenbelasting is de aftrekbaarheid van rente en kosten met betrekking tot financiering van de eigen woning. Aftrekbaar van de Inkomstenbelasting zijn afsluitkosten hypotheek, taxatiekosten, premie nationale hypotheekgarantie, boeterente en rente op leningen bestemd voor financiering eigen woning. Over al deze kosten komt een aanzienlijk deel terug van de belastingdienst afhankelijk van de schijf inkomstenbelasting waarin de huiseigenaar zit.

Mogelijk bent u rijker dan u dacht

Er is een kleine kans dat u -zonder het zelf te weten- gerechtigd bent tot gelden uit bijvoorbeeld een voor u onbekende erfenis.   Geld in bewaring geven Iedereen kan geld, waarvan onduidelijk is wie er recht op heeft, onder voorwaarden in bewaring (consignatie) geven aan het ministerie van Financiën. Deze gelden komen dan in de zogenaamde ‘consignatiekas’. Geld storten in de consignatiekas kan op grond van: een wettelijk voorschrift; een beschikking van de minister van Financiën; of een beslissing…

Overspannen woningmarkt, let toch op (verborgen) gebreken.

Nu de woningmarkt volkomen op zijn kop lijkt te staan door grote vraag en weinig aanbod lijkt de aandacht voor de staat van een bestaande woning op de achtergrond te raken. Bang om achter het net te vissen komt het voor dat een koper overhaast een bod op een woning uitbrengt zonder zich te bekommeren om de technische staat van de woning. In de dagelijkse praktijk duiken regelmatig (ernstige) gebreken op die pas na de overdracht van een bestaande woning…

Overspannen woningmarkt, let toch op (verborgen) gebreken.

Nu de woningmarkt volkomen op zijn kop lijkt te staan door grote vraag en weinig aanbod lijkt de aandacht voor de staat van een bestaande woning op de achtergrond te raken. Bang om achter het net te vissen komt het voor dat een koper overhaast een bod op een woning uitbrengt zonder zich te bekommeren om de technische staat van de woning. In de dagelijkse praktijk duiken regelmatig (ernstige) gebreken op die pas na de overdracht van een bestaande woning…

Let op met hypotheekrenteaftrek na scheiding

Zoals bekend is het percentage huwelijken dat op een scheiding uitloopt hoog, circa 40 %. Ook huiseigenaren krijgen hier derhalve vroeg of laat mee te maken. Dat loopt in veel gevallen uit op problemen bij het in aftrek brengen van de hypotheekrente op de inkomstenbelasting. Dan blijkt onder meer de redactie van clausules in de huwelijkse voorwaarden van belang voor de vraag wie welk deel mag aftrekken.

Uitvoering levenstestament staat of valt bij opstelling gevolmachtigde(n)

Met een levenstestament is het mogelijk om vooraf te bepalen door wie en op welke wijze uw financiële en/of zorgbelangen moeten worden geregeld indien u daarover zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Bij het aanwijzen van een of meer gevolmachtigden in een levenstestament is het verstandig om vooraf zo goed mogelijk rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid van wat in het levenstestament wordt bepaald.   Het is vooraf niet altijd mogelijk om rekening te houden met toekomstige feiten en…