Uitkeren depotbedrag

Het komt geregeld voor dat partijen bij het passeren van een leveringsakte een bedrag in depot storten bij de notaris. Dat gebeurt vooral bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. De laatste 5% van de aanneemsom wordt in depot gestort bij de notaris en wordt aan de aannemer uitgekeerd, zodra de woning geheel naar tevredenheid van de koper is opgeleverd.

Periodiek schenken aan een goed doel

Mensen die jaarlijks bedragen aan goededoelorganisaties schenken, kiezen vaak voor een schenkingsvorm waarbij de hele gift afgetrokken kan worden voor de Inkomstenbelasting. Tot voor kort werden deze zogenaamde periodieke giften vastgelegd in een notariële akte om de gift aftrekbaar te laten zijn. Dat hoeft tegenwoordig niet meer, een onderhandse overeenkomst volstaat.

Rechter verwijst samenwoners voor alimentatieafspraak naar notaris

Samenwoners die uit elkaar gaan, kunnen ook bij of na het verbreken van hun relatie afspraken over alimentatie maken. Om de naleving hiervan zeker te stellen, kunnen zij de afspraken dan het beste vastleggen in een overeenkomst. Die overeenkomst moet zodanig zijn opgesteld dat, bij eventuele problemen later, naleving kan worden afgedwongen zonder tussenkomst van een rechter. De vraag is of ze die afspraken door de rechter moeten laten vastleggen of door iemand anders.

Is strandpaviljoen roerend of onroerend?

Het scheelt maar twee letters, maar kan grote gevolgen hebben. Is een zaak onroerend, dan kan deze alleen bij notariële akte van levering worden overgedragen aan derden en is bovendien bij overdracht van die zaak overdrachtsbelasting verschuldigd. Hypotheek kan alleen worden verleend op een onroerende zaak en ook voor de gemeente is het van belang of het een onroerende zaak betreft, zodat hierover onroerende zaakbelasting kan worden geheven.