Verlaging koopprijs appartement door rechter

Als u een appartement koopt is het verstandig ook rekening te houden met de maandelijks aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) te betalen servicekosten. Deze kunnen namelijk aanzienlijk zijn en komen als woonlasten bovenop de te betalen hypotheeklasten. In brochures en verkoopadvertenties wordt vaak een indicatie gegeven van deze servicekosten.

Rechtshandelingen in oprichtingsfase bv niet zonder risico

Het verrichten van rechtshandelingen tijdens de oprichtingsfase van een bv kan soms voor problemen zorgen, ook als de rechtshandeling later door de opgerichte bv is bekrachtigd. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de bestuurder bij bekrachtiging van die rechtshandeling door de opgerichte bv weet of heeft kunnen weten dat de bv de verplichtingen die uit die handeling voortvloeien, niet na kan komen.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op hospice

Het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt sinds 15 juli 2011 2%. Deze verlaging is alleen van toepassing op verkrijging van onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. Ook de bijbehorende tuin, schuur of garage behoren tot de woning, als deze zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden. Levering van alle overige onroerende zaken zijn onderworpen aan een tarief van 6%.

Omgangsrecht grootouders

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, wordt er meestal geregeld hoe de ouders voor de kinderen gaan zorgen. Het gaat dan niet alleen om de vraag waar de kinderen wonen, welke ouder de financiën regelt of wie met de kinderen naar de kapper gaat. Een belangrijk aandachtspunt is ook, hoe de omgang met de grootouders wordt geregeld.