Verlaging koopprijs appartement door rechter

Als u een appartement koopt is het verstandig ook rekening te houden met de maandelijks aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) te betalen servicekosten. Deze kunnen namelijk aanzienlijk zijn en komen als woonlasten bovenop de te betalen hypotheeklasten. In brochures en verkoopadvertenties wordt vaak een indicatie gegeven van deze servicekosten.

Mierenplaag na aankoop woning

Het is een bekend verhaal. U weet van aanpakken, u bent niet in het bezit van twee linkerhanden, u houdt van de natuur en ruimte om u heen en dus besluit u een opknapwoning van vóór 1930 te kopen. Na enkele maanden klussen komt u tot de ontdekking dat in en rondom de woning een forse mierenplaag heerst. Kunt u bij de verkoper dan nog verhaal halen wegens nonconformiteit? Met andere woorden: kunt u als koper stellen dat het gekochte…

Koper op veiling dwaalt

Wanneer een bank gedwongen is een pand bij openbare verkoop te verkopen omdat de eigenaar zijn hypotheeklasten niet meer kan voldoen, rust op de bank (de verkoper) een bijzondere informatieplicht. De verkoper moet onder meer duidelijkheid verschaffen aan potentiële kopers op de veiling of het pand verhuurd is of niet. Ook eventuele bekend zijnde huurachterstanden moeten worden gemeld.

Huwelijkse voorwaarden uitkomst voor gestrande huwelijken van zelfde geslacht

Vijftien jaar geleden werden de eerste homohuwelijken in ons land gesloten. Vrijwel vanaf het begin werden er meer vrouwenhuwelijken dan mannenhuwelijken gesloten. Vorig jaar waren er dat 765 tussen vrouwen tegenover 644 tussen mannen. Het CBS heeft ook berekend dat huwelijken tussen twee vrouwen twee keer zo vaak stranden als huwelijken tussen mannen. Jaarlijks worden ruim 200 vrouwenhuwelijken en ruim 100 mannenhuwelijken beëindigd.

Geen huurontbinding ondanks aanwezigheid hennep

Het is de vrees van veel verhuurders dat de verhuurde woning, schuur of garage wordt gebruikt voor de hennepteelt. Na constatering van de aanwezigheid van hennepplantjes in de woning gaat de verhuurder meestal onmiddellijk over tot het vorderen van ontruiming van het gehuurde. Maar dat dit niet altijd een uitgemaakte zaak is, blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch in augustus 2015.

Straf voor samenwoners

Als mensen gaan trouwen, staat er in de wet precies welke regels van toepassing zijn. De bekendste is wel dat de privé-eigendommen van de man en de vrouw samenvloeien tot de zogenaamde gemeenschap van goederen. Voor samenwoners is er bijna niets wettelijk geregeld. Als zij goed willen regelen hoe ze tijdens hun relatie omgaan met hun bezittingen, zullen ze een samenlevingscontract op moeten stellen.

Parels of pensioen?

Als een stel huwelijkse voorwaarden maakt, regelen zij meestal dat bezittingen die de man en de vrouw al voor het huwelijk hadden, ook tijdens het huwelijk privé blijven. Ook is er doorgaans aandacht voor geld of ander bezit dat het echtpaar gemeenschappelijk heeft, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk aangekocht woonhuis.