Betaling hypotheekrente bij beëindiging relatie

Verliefd, verloofd, maar geen boterbriefje. Het aantal huwelijken dat wordt gesloten daalt nog steeds ten opzichte van het aantal stellen dat ongehuwd gaat samenwonen. Het belang van het maken van goede afspraken binnen een relatie van ongehuwd samenwonen wordt nog eens onderstreept door een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in april van dit jaar.

Navorderen erfbelasting

Mensen die een erfenis krijgen waarvan zich een deel in het buitenland bevindt, bijvoorbeeld een banktegoed in Zwitserland, moeten ook over dat buitenlandse deel erfbelasting betalen.   Het kwam wel eens voor dat erfgenamen dit buitenlandse deel van de erfenis verzwegen. Na twaalf jaar kon de belastingdienst dan door verjaring geen erfbelasting meer heffen en konden de erfgenamen hun buitenlandse erfenis volledig zelf houden.

Periodiek schenken aan een goed doel

Mensen die jaarlijks bedragen aan goededoelorganisaties schenken, kiezen vaak voor een schenkingsvorm waarbij de hele gift afgetrokken kan worden voor de Inkomstenbelasting. Tot voor kort werden deze zogenaamde periodieke giften vastgelegd in een notariële akte om de gift aftrekbaar te laten zijn. Dat hoeft tegenwoordig niet meer, een onderhandse overeenkomst volstaat.