Uitvoering levenstestament staat of valt bij opstelling gevolmachtigde(n)

Met een levenstestament is het mogelijk om vooraf te bepalen door wie en op welke wijze uw financiële en/of zorgbelangen moeten worden geregeld indien u daarover zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Bij het aanwijzen van een of meer gevolmachtigden in een levenstestament is het verstandig om vooraf zo goed mogelijk rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid van wat in het levenstestament wordt bepaald.   Het is vooraf niet altijd mogelijk om rekening te houden met toekomstige feiten en…

Levenstestament voldoet niet altijd

Inmiddels weten veel mensen in Nederland dat het maken van een levenstestament verstandig kan zijn. Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon. Deze persoon kan zaken regelen als u dat in de toekomst zelf niet meer kan. U kunt dan denken aan een plotseling ongeval of een langzaam intredende ziekte, zoals bijvoorbeeld Alzheimer.

Belang van levenstestament bij aanvraag indicatiebesluit

Soms heeft een wilsonbekwame persoon blijvend intensieve zorg nodig. Om te beoordelen of er recht is op zorg via de Wet langdurige zorg kan een indicatie aangevraagd worden via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De aanvraag voor een CIZ-indicatie kan alleen gedaan worden door een gevolmachtigde, een curator of een mentor. Als iemand nooit een machtiging heeft geregeld kan dat niet meer nadat hij wilsonbekwaam is geworden. Daarnaast duurt het aanvragen van curatele of een mentorschap vaak wel even. Kortom,…

Betaal nooit te veel voor uw testament en levenstestament !

Tijdens onze drukbezochte info-avonden krijg ik altijd vragen van mensen over de kosten voor het opmaken van testamenten en levenstestamenten. Sommigen vertellen mij dat ze – door de inschakeling van een tussenpersoon € 2.600,– of zelfs meer dan € 3.000,– moesten betalen voor hun testamenten en levenstestamenten. Dat kan dus echt heel veel goedkoper; zelfs voor minder dan de helft ! En dat is dan al meteen uw eerste winst. De vervolgwinst haalt u uit goede testamenten en levenstestamenten, welke…

Betaal nooit te veel voor uw testament en levenstestament !

In eerdere uitgaves van dit katern schreef ik uitgebreid over het testament en het levenstestament. Tijdens onze drukbezochte info-avonden krijg ik vaak vragen van mensen over de kosten voor het opmaken van testamenten en levenstestamenten. Sommigen vertellen mij dat ze – door de inschakeling van een tussenpersoon – € 2.600,– of zelfs meer dan € 3.000,– moesten betalen voor hun testamenten en levenstestamenten. Dat kan dus echt heel veel goedkoper; zelfs voor minder dan de helft ! En dat is…

Is een Levenstestament duur?

In eerdere uitgaves van dit katern schreef ik uitgebreid over het testament en het levenstestament. Ik kom in de praktijk nog steeds adviseurs tegen die zich opzichtig met grote advertenties in de krant etaleren als erfrechtspecialist. Het zijn geen notarissen en zij kunnen dus ook niet zelf testamenten of levenstestamenten passeren. Het zijn enkel tussenpersonen, die u voor het passeren van de akten weer moeten doorverwijzen naar een notaris. Er zullen vast kundige lieden tussen zitten, de rekening die u…

Benoem een opvolgend gevolmachtigde in uw levenstestament

Het belang van een levenstestament is inmiddels al bij veel mensen doorgedrongen. Door een levenstestament te maken regelt u tijdig wie uw belangen waarneemt, als u in de toekomst tijdelijk of definitief zelf niet meer in staat bent dat te doen. Denk aan een ongeval of bijvoorbeeld dementie. Veel mensen wijzen één persoon aan als gemachtigde in hun levenstestament, heel vaak de echtgenoot. Maar als de echtgenoot zelf ook niet meer in staat is om zaken te regelen en in…